Rss

Förnya dig med grön energi

I detta inlägg vill jag berätta lite om grön energi, för att inspirera dig till att förändra din elkonsumtion och på så sätt bli mer miljövänlig. Grön energi, eller “grön elektricitet”, är energi som utvinns från förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Alla dessa former för grön energi utgår från solenergi, vars energikälla i sin tur är dess förråd av väte. För att enkelt och effektivt motta information om vilka slags lösningar som erbjuds för utvinning av grön energi kan du använda dig av tjänsten greenmatch.se, för att skapa dig en överblick över olika leverantörer.

 

Solenergi

Solenergi är den energi som kommer från solens ljus, tack vare denna finns det liv på jorden. Denna energi driver även växternas fotosyntes och utnyttjas av människan via metoder för produktion av värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig då den inte ger några utsläpp eller föroreningar.

 

Vattenkraft

Vattenkraft utgörs av den energi som kan utvinnas ur strömmande vatten. Sådana strömmar kan skapas via temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar, de kan även finnas i vattendrag – såväl naturliga som konstgjorda. Det som vanligen avses med vattenkraft är utvinning av en viss lägesenergi som vatten får genom sitt naturliga kretslopp, vilket utgörs av soldriven avdunstning följt av nederbörd på högre liggande markområden. Vattenkraft är en reglerbar form av energi och kan därmed snabbt anpassas till de eventuella förändringar som sker i konsumtionen av elektricitet.

 

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som även denna har en  liten påverkan på den biologiska mångfalden och miljön. Vindkraft är således en viktig energikälla i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Genom generering av naturliga vindar skapar sådana kraftverk energi som omvandlas till elektricitet.  De vindkraftverk som i dag vanligtvis används i Sverige har anpassats för att effektivt kunna användas vid det svenska inlandet. Vindkraft kan även utvinnas till havs, där vindförhållandena är goda.

 

Biobränslen

Biobränslen innebär förnybara bränslen producerade av levande organismer. Generellt sett utgörs sådana biomassor av bränslen som inte bidragit till nettotillskottet av koldioxid i atmosfären. Detta då den mängd koldioxid som skapas vid förbränning av biobränslen är en del av kolcykeln och därmed inte adderar ytterligare koldioxid till denna. Detta betyder att koldioxidutsläppen inom en överskådlig tid balanseras av tillväxt i naturen och därmed inte bidrar till den globala uppvärmningen. Detta till skillnad från de fossila bränslena som står utanför den naturliga kolcykeln sedan miljontals år tillbaka.

Comments are closed.