Rss

Miljöaspekter vid användning av en kopiator

Hej på er! I detta inlägg ska jag berätta om miljörelaterade element som förknippas med kopiatorer och så kallade ”multifunktionsskrivare.” Multifunktionsskrivaren är en typ av maskin där funktioner hos maskiner såsom skrivare, scanner, kopiator och eventuellt fax är kombinerade i en enhetlig produkt. Vill du lära mer om olika slags kontorsmaskiner och jämföra lösningar som erbjuds för anskaffning av exempelvis kopiatorer, gå in på kopiatorerpriser.se och beställ rådgivning och offerter för att upptäcka vilken produkt som passar just dig bäst. Att använda en kopiator inom en verksamhet eller för privat bruk kan medföra en del nackdelar, sett ur en miljömässig synpunktsvinkel.Vid anskaffning, underhåll och bruk av en kopiator bör man därför noggrant studera produktinformationen för denna, då det finns en hel del miljökonsekvenser att ta ställning till.

 

Miljöfarliga utsläpp vid användning av en kopiator?

Från tillverkning till kassering av en kopiator utgörs de största miljöproblemen av utsläpp av lösningsmedel, tungmetaller, bromföreningar, freoner, dioxiner, såväl som andra giftiga ämnen. Att använda en kopiator innebär även en hög energiförbrukning och det är svårt att återvinna material från en sådan typ av maskin då den kasseras. Ytterligare aspekter för miljöpåverkan vid bruk av en kopiator utgörs bland annat av det bromerade flamskyddsmedel som används som brandskydd i elektronisk utrustning. Vid förbränning av sopor kan detta medel omvandlas till giftiga bromerade dioxiner och även till det extremt ozonförstörande ämnet metylbromid. I naturen är dessa båda ämnen långlivade och kan, utan att brytas ned, lagras i kroppen på människor och djur.

 

Producentansvar för kopiatorer?

Kopiatorer omfattas av producentansvar, vilket innebär att producenten av denna produkt ansvar för omhändertagande och kassering. Därmed ska en färdiganvänd kopiator lämnas till dess ursprungliga producent, för miljöriktig demontering och skrotning. Detta betyder att man som kund bör prioritera att köpa en kopiator från de leverantörer som täcks av ramavtal, såväl som företag i Avtalsdatabasen. Vid värdering av olika leverantörer är det även en god idé att begära en miljövaru-deklaration för produkten, vilken beskriver de specifika miljökrav som uppfylls. Genom att sedan jämföra energiförbrukning hos olika kopiatorer då dessa är i arbete, vänteläge och energisparläge, såväl som övriga miljöegenskaper för kopiatorerna, kan man göra ett bättre miljömässigt val.

 

Miljömärkning för kopiatorer?

Vid användande av en kopiator finns en rad kriterier etablerade för att ta hänsyn till miljön. För att försäkra om att dessa krav uppfylls, bör en kopiator vara miljömärkt och således följa kriterierna för denna märkning. Den största belastningen på miljön – med hänsyn till kopiatorer och andra kontorsmaskiner såsom multi-funktionsskrivare, har sitt ursprung ur användar- och avfallsledet. Därmed är det viktigt att vid inköp av sådana maskiner prioritera energieffektivitet såväl som maskiner som innehåller så få miljöbelastande ämnen som möjligt.

Comments are closed.