Rss

Värmepumpar är ett bra miljöalternativ

Hej på er!

Jag satt precis och läste om värmepumpar och tänkte att jag ville dela med mig lite av vad jag fann ut. Värmepumpar verkar faktiskt vara ett mycket bra energialternativ ifall man vill tänka på miljön. Vill du också läsa mer så gå in på www.varmepumppriser.se

Värmepumpen är miljövänlig!

En värmepump använder solenergin som finns överallt omkring oss. I vattnet, i luften, i marken, den finns överallt! Solenergi är också en förnyelsebar energikälla och den är mer eller mindre oändlig.  Kan man dra nytta av denna energi på rätt sätt så blir påverkan an miljön minimal. Det är just det här en värmepump kan göra ifall den används på rätt sätt. Faktum är att värmepumpar är klassad av energimyndigheten som en ”förnyelsebar energikälla”. Detta innebär att en värmepump klassas tillsammans med kända energialternativ såsom solenergi och vindkraft. Redan idag så är värmepumpar vanliga i Sverige men under den nu pågående utfasningen av gamla energialternativ, såsom eldning av olja eller användning av direktel, så kommer värmepumpen bli allt viktigare. Det verkar som att den kommer spela en stor roll i vår framtid!

Att använda värmepumpen på rätt sätt är viktigt!

Men även om värmepumpen är ett väldigt bra miljöalternativ så gäller det att den används på rätt sätt. För annars kan den faktiskt till och med ha motsatt effekt. Det vill säga att den kan förvandlas till en liten miljöbov. Till att börja med så kan även värmepumpen, i alla fall indirekt, bidra till växthuseffekten. Det här beror på att en värmepump måste gå på elektricitet för att den ska kunna fungera. Beroende på varifrån den här elektriciteten tas ifrån så blir värmepumpen mer eller mindre bra för miljön. Tas elektriciteten från miljöklassad el som exempelvis från vindkraft så kommer värmepumpen stå för minimal påverkan på miljön. Ifall däremot elektricitet tas från elbolag som importerar el från resten av Europa så kan värmepumpen helt plötsligt bli mindre miljövänlig. Detta beror på att den importerade elen från Europa ofta kan bestå av el som är producerad från kolkondensverk. Kolkraft är bland de absolut sämsta alternativen då det gäller elproduktion då de ger upphov till allra högst koldioxidbelastning.

Vill man vara miljövänlig så gäller det alltså som konsument att vara medveten om varifrån elen kommer ifrån. Man kan faktiskt ringa direkt till sin elleverantör och fråga varifrån deras el kommer ifrån då de enligt lag är skyldiga att svara på den frågan. Så om du har en värmepump så kan det vara värt att tänka på. Genom att bara se till att ens el kommer från miljövänliga källor kan man lätt göra en instats för miljön!

Comments are closed.