Rss

Archives for : mars2014

Miljöaspekter vid användning av en kopiator

Hej på er! I detta inlägg ska jag berätta om miljörelaterade element som förknippas med kopiatorer och så kallade ”multifunktionsskrivare.” Multifunktionsskrivaren är en typ av maskin där funktioner hos maskiner såsom skrivare, scanner, kopiator och eventuellt fax är kombinerade i en enhetlig produkt. Vill du lära mer om olika slags kontorsmaskiner och jämföra lösningar som erbjuds för anskaffning av exempelvis kopiatorer, gå in på kopiatorerpriser.se och beställ rådgivning och offerter för att upptäcka vilken produkt som passar just dig bäst. Att använda en kopiator inom en verksamhet eller för privat bruk kan medföra en del nackdelar, sett ur en miljömässig synpunktsvinkel.Vid anskaffning, underhåll och bruk av en kopiator bör man därför noggrant studera produktinformationen för denna, då det finns en hel del miljökonsekvenser att ta ställning till.

Continue Reading >>

Förnya dig med grön energi

I detta inlägg vill jag berätta lite om grön energi, för att inspirera dig till att förändra din elkonsumtion och på så sätt bli mer miljövänlig. Grön energi, eller “grön elektricitet”, är energi som utvinns från förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Alla dessa former för grön energi utgår från solenergi, vars energikälla i sin tur är dess förråd av väte. För att enkelt och effektivt motta information om vilka slags lösningar som erbjuds för utvinning av grön energi kan du använda dig av tjänsten greenmatch.se, för att skapa dig en överblick över olika leverantörer.

Continue Reading >>

Telemarketing och konsumenträtt

”Kunden har alltid rätt.” – Så heter det och detta mantra upprepas ständigt då man jobbar med exempelvis kundservice, inom detaljhandeln eller på en restaurang, vilket jag har gjort i många år. Kunden har alltid rätt och många gånger får man snällt bita sig i läppen och svälja det dräpande svar som ligger på tungan. När det kommer till olika typer av telemarketing finns det emellertid lagar som reglerar ”hur pass rätt” en kund faktiskt har. Genom att använda tjänsten expertvalet.se kan du som verksamhetstagare upptäcka olika former för telemarketing och samtidigt hitta en leverantör som motsvarar dina behov av sådana tjänster. I detta inlägg kommer jag att närmare beskriva vad telemarketing innebär såväl som vilka lagar man bör känna till med hänsyn till sådan, vare sig man är konsument eller verksamhetstagare.

Continue Reading >>