Rss

Telemarketing och konsumenträtt

”Kunden har alltid rätt.” – Så heter det och detta mantra upprepas ständigt då man jobbar med exempelvis kundservice, inom detaljhandeln eller på en restaurang, vilket jag har gjort i många år. Kunden har alltid rätt och många gånger får man snällt bita sig i läppen och svälja det dräpande svar som ligger på tungan. När det kommer till olika typer av telemarketing finns det emellertid lagar som reglerar ”hur pass rätt” en kund faktiskt har. Genom att använda tjänsten expertvalet.se kan du som verksamhetstagare upptäcka olika former för telemarketing och samtidigt hitta en leverantör som motsvarar dina behov av sådana tjänster. I detta inlägg kommer jag att närmare beskriva vad telemarketing innebär såväl som vilka lagar man bör känna till med hänsyn till sådan, vare sig man är konsument eller verksamhetstagare.

 

Vad är telemarketing?

Telemarketing, även känt som ”telefonförsäljning”, innebär den försäljningsmetod som består av att via telefon marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst. Telemarketing kan utföras genom försäljning till slumpvis utvalda eller målgruppsrelaterade företag och privatpersoner. Utövningen av telemarketing regleras i Sverige av konsumentlagar såsom distans- och hemförsäljningslagen, ångerrätten och marknadsföringslagen. I dag är denna bransch brett utvecklad och det är i enkla termer en metod för direkt marknadsföring, då försäljare ringer upp potentiella kunder med avsikt om att sälja en produkt eller tjänst. En eventuell försäljning kan sedan ske direkt per telefon, eller senare vid ett efterföljande möte. Utöver försäljning av nya varor och tjänster kan telemarketing användas vid mötesbokning och teknisk support för existerande eller potentiella kunder, såväl som vid insamling av pengar till välgörande ändamål.

Vilka lagar bör du känna till?

Utövningen av telemarketing regleras i Sverige av konsumentlagar såsom distans- och hemförsäljningslagen, ångerrätten och marknadsföringslagen.

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen reglerar bland annat ånger- och returrätt och blir gällande vid telemarketing då den har som syfte att bevaka konsument-intressen och reglera rättsliga aspekter vid Internethandel, postorder- och telefonförsäljning. Denna lag innefattar bestämmelser om konsumentskydd för element såsom distansavtal kring varor och icke-finansiella tjänster, distansavtal kring finansiella tjänster samt finansiella instrument och hemförsäljningsavtal.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen har till syfte att ”främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”. Lagen anger att marknadsföring, såsom den vid telemarketing, ska motsvara en god marknadsföringssed såväl som att information av avgörande betydelse ska lämnas. Vid telemarketing är det förbjudet att handla med otjänliga produkter och att marknadsföra genom vilseledelse, jämförelser och obeställd reklam – element som marknadsföringslagen även reglerar.

Comments are closed.